..............................
.....
S5 User Choice
secure-hosting-728x90

Яндекс.Метрика
Узнай свой IP адрес
дву
дву-, двух- хойр әдл юмиг темдглҗәх үгин түрүнк хүв хойр; двугорбый верблюд хойр бөктә темән; двузначный хойр темдгтә; двузначное число хойр темдгтә то; двухдневный хойр хонга; двухколейный хойр мөртә; двухколейная железная дорога хойр мөртә төмр хаалһ; двухэтажный хойр давхр; двухэтажный дом хойр давхр гер.