..............................
.....
S5 User Choice
secure-hosting-728x90

Яндекс.Метрика
Узнай свой IP адрес
слова на У удача
удача
удача, -и, сущ. ж. I күцлт, күцмҗ, бүтмҗ; большая удача ик күцмҗ; желаю удачи кергтн күцтхә, үүлтн бүттхә.