жажда

жажда, -ы, сущ. ж. I, мн. ч. нет 1. ундаслһн, цаңһлһн; утолить жажду ундан хәрүлх; 2. перен. седклән өглһн, дурллһн; жажда знаний сурһуль-эрдмд седклән өглһн.