ясно

ясно нареч. 1. (ярко) хурцар, тодрхаһар; ясно светит солнце нарн хурцар герлткҗәнә; 2. (отчётливо) тодрха, тодрхаһар; ясно слышать тодрхаһар соңсх; 3. в знач. сказ. безл. (понятно) медгддгәр; ясно без слов үг угаһар медгдҗәнә.