экзаменатор

экзаменатор, -а, сущ. м. II шүүвр авач, шүүвр авдг күн.