юбилей

юбилей, -я, сущ. м. II өөн, өөнин байр.

юбиляр

юбиляр, -а, сущ. м. II өөннь болҗах күн.

юбка

юбка, -и, сущ. ж. I (род. п. мн. ч. юбок) майг.

юбка

юбка, -и, сущ. ж. I (род. п. мн. ч. юбок) майг.

юг

юг, -а, сущ. м. II, мн. ч. нет өмн үзг, өмн; окна дома обращены на юг герин терз өмн үзг хәләҗ.

юго-восток

юго-восток, -а, сущ. м. II, мн. ч. нет зүн емн үзг, нарн һарх өмн үзг.

юго-запад

юго-запад, -а, сущ. м. II, мн. ч. нет барун өмн үзг, нарн суух өмн үзг.

южный

южный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. өмн, өмн үзгин; Южный полюс Өмн үзгин полюс.

юмор

юмор, -а, сущ. м. II, мн. ч. нет шог, наадн-шог; говорить с юмором шогтаһар келх.

юмористический

юмористический, -ая, -ое, мн. ч. -ие прил. наадн-шогин, шогин; хөкр; юмористические рассказы наадн-шогин учрта келврмүд, хөкр келврмүд.

юнга

юнга, -и, сущ. м. I мор. юнг (матрос болхар белдҗәх күн).

юность

юность, -и, сущ. ж. III, мн. ч. нет баһ наcн, уйн наcн; счастливая юность хөвтә баһ наcн, кишгтә уйн наcн.

юноша

юноша, -и, сущ. м. I баахн наста көвүн, уйн наста көвүн.

юношеский

юношеский, -ая, -ое, мн. ч. -шприл. баһ, уйн-баһ; юношеский возраст уйн-баһ наcн.

юный

юный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. баһ наста, уйн-баһ наста; юный спортсмен баһ наста спортсмен.

юридический

юридический, -ая, -ое, мн. ч. -ие прил. зарһ-цааҗин, зарһ-зергин; юридическая консультация зарһ- зергин цәәлһлт.

юрист

юрист, -а, сущ. м. II зарһ-зергин халхар медрлтә күн, юрист.

юркий

юркий, -ая, -ое, мн. ч. -ие прил. шамдһа,шулун-шудрмг.

юркнуть

юркнуть, буд. вр. -у, -ёшь I сов. шурд гих, җирс гиһәд одх; он юркнул в ворота тер үүдәр җирс гиһәд одв.

юрта

юрта, -ы, сущ. ж. I гер; войлочная юрта ишкә гер.