далёкий

далёкий, -ая, -ое, мн. ч. -ие прил. хол, холын, ууҗм; урдк; далёкий путь хол хаалһ; он не очень далёкий человек тер ик тоолврта күн биш, тер ик медрлтә күн биш.