жмурки

жмурки, сущ. только мн. ч. сохр ээвә, нүдән бооҗ наадлһн.

жмыхи

жмыхи, -ов, сущ. мн. ч. (ед. ч. жмых м. II) тосна шахцан.

жнейка

жнейка, -и, сущ. ж. I (род. п. мн. ч. жнеек) тәрә хаддг машин.

жнец

жнец, -а, сущ. м. II тәрә хадач.

жнивьё

жнивьё, -я, сущ. с. II 1. (поле) тәрәнә орм, тәрә хадсн һазр; 2. (солома) салм, салом.

жокей

жокей, -я, сущ. м. II мөр урлдач, мөр урлдадг күн.

жонглер

жонглер, -а, сущ. м. II циркин илвч, циркд илв һарһдг артист.

жребий

жребий, -ия, сущ. м. II зерв, җирв; тянуть жребий җирв татх; бросить жребий җирв хайх.

жужжание

жужжание, -я, сущ. с. II, мн. ч. нет зииглһн, дүүглһн, җииглһн.

жужжать

жужжать, наст. вр. З л. -ит, мн. ч. -ат II несов. зиигх, дүүгх, җиигх; комары жужжат бөкүнс зиигҗәнә.

жук

жук, -а, сущ. м. II цогц хорха.

жулик

жулик, -а, сущ. м. II хулхач, жуульг.

журавль

журавль, -я, сущ. м. II (мн. ч. журавли) 1. (птица) тоһрун; 2. (у колодца) заңһ.

журить

журить, наст. вр. -ю, -ишь II сов. (кого-что) шоодх, гемнх.

журчать

журчать, наст. вр. 3 л. -ит, мн. ч. -ат II несов. шорҗңнх.