железный

железный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. төмр, төмрин; железная руда төмр гүр, төмр руда.