самец

самец, самца, сущ. м. II (мн. ч. самцы) эр әмт.

самка

самка, -и, сущ. ж. I (род. п. мн. ч. самок) эм әмт.

самобытный

самобытный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. бәәсн бәәдлин, тогтсн бәәдлин, заяни; самобытный талант заяни билг.

самовольно

самовольно нареч. эврәнньдурарн; он ушёл самовольно тер эврәннь дурарн һарч одла.

самовольный

самовольный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. дурарн бәәдг, сансарн бәәдг; зөвшәл уга; самовольный уход зөвшәл угаһар һарлһн.

самодержавие

самодержавие, -я, сущ. с. II, мн. ч. нет хаана йосн, һанцхн хан орн-нутг заллһн.

самодеятельность

самодеятельность, -и, сущ. ж. III, мн. ч. нет сән дурарн нәр-наад һарһлһн; художественная самодеятельность учащихся сурһульчнр сән дурарн урн үгин халхар нәрнаад һарһлһн.

самодеятельный

самодеятельный прил. эврәннь дурарн үүлддг; самодеятельный кружок эврәннь дурарн үүлддг кружок.

самодовольный

самодовольный -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. бийркг, бийән икд тәвсн, бийән бив гисн; самодовольный человек бийән бив гисн күн.

самокритика

самокритика, -и, сущ. ж. I, мн. ч. нет бийән шүүҗ шалһлһн, бийән шалһлһн.

самокритичный

самокритичный -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. бийән шүүҗ-шалһдг, самокритичн; самокритичное выступление бийән шүүҗшалһҗ келлһн.

самолет

самолет, -а, сущ. м. II самолет, нисдг машин; пассажирский самолет әмт зөөдг самолет.

самоотверженный

самоотверженный, -ая, -ое, мн. ч. -ые прил. әмән хәәрлл уга, бийән эс хармндг.

самородок

самородок, самородка, сущ. м. II (мн. ч. самородки) 1. олдвр, моһлцг; самородок золота олдвр алтн; 2. перен. заяни билгтә күн, төрхәрә билгтә күн.

самостоятельно

самостоятельно нареч. эврән, тустан; самостоятельно решить задачу эсвиг эврән кех.

самостоятельность

самостоятельность, -и, сущ. ж. III, мн. ч. нет эврән медлһн, тустан бәәлһн, бийнь бийән даалһлһн.

самотёком

самотёком нареч. болсбүтсәрнь, хәләвр угаһар, һардвр угаһар, зура угаһар; работа не должна идти самотёком көдлмш зура угаһар кегдх зөв уга.