самородок

самородок, самородка, сущ. м. II (мн. ч. самородки) 1. олдвр, моһлцг; самородок золота олдвр алтн; 2. перен. заяни билгтә күн, төрхәрә билгтә күн.